Những bài hát từ cộng ðoàn Taizé

By Various artists

Những bài hát từ cộng ðoàn Taizé

A selection of 60 songs sung at Taizé (France) — in each song's original language, along with Vietnamese.

Những bài hát từ cộng ðoàn Taizé Vietnamese Resource [Assembly Edition]
Songs from Taizé
$5.00
30143105
SHIP
Những bài hát từ cộng ðoàn Taizé Vietnamese Resource [Solo Instrument]
Songs from Taizé
$30.00
30143106
SHIP
Những bài hát từ cộng ðoàn Taizé Vietnamese Resource [Assembly Edition]
Songs from Taizé
$5.00
30143105
SHIP
Những bài hát từ cộng ðoàn Taizé Vietnamese Resource [Solo Instrument]
Songs from Taizé
$30.00
30143106
SHIP
collections/dg/547

Thầy Ghislain Chia Sẻ Về Taizé/Brother Ghislain talks about Taizé

Wait for the Lord/Hãy Biết Đợi Chúa (Vietnamese)

Confitemini Domino/Dâng Muôn Câu Ca Khen (Vietnamese)

Bogoroditse Dievo II/Kinh Kính Mừng 2 (Vietnamese)

Sfinte Dumnezeule/Chúa Đấng Nhân Lành (Vietnamese)

Previous
Next

A selection of 60 meditative songs sung at Taizé (France) — from “Adoramus te Christe” and “Behute mich, Gott,” to “Bless the Lord” and “Nothing Can Ever.” Suitable for many situations, they can unite people in praise and in listening to God. These prayer services, in the style of Taizé, are especially helpful in promoting contemplative prayer with young adults. The songs are suitable for use in liturgy as well.

An assembly edition and an instrumental accompaniment edition for keyboard, guitar, flute, recorder, oboe, clarinet, or cello are available. The arrangements within the collection were composed by Jacques Berthier, Melchior Franck, and by Brothers of the Community. The original language of each song is included, along with the Vietnamese.

Reprint permissions for this resource can be found through ONE LICENSE.

Lần đầu tiên 60 bài hát thường dùng tại Cộng đoàn Taizé (Pháp) như Adoramus te Christe; Behute mich, Gott; Bless the Lord; Nothing Can Ever; Wait for the Lord;… được xuất bản kèm theo lời tiếng Việt. Lời giới thiệu và hướng dẫn cách tổ chức cầu nguyện của Cộng đoàn Taizé sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn các bài hát và tổ chức buổi cầu nguyện cho nhóm mình.

Thích hợp với nhiều chủ đề và hoàn cảnh khác nhau, giúp cộng đoàn ở lại trong tình liên đới để chúc tụng và lắng nghe tiếng Chúa. Đặc biệt giúp cho các nhóm giới trẻ có thể dễ dàng thinh lặng và cầu nguyện tâm tình với Chúa.

Tuyển tập này được Cộng đoàn Taizé và OCP Việt Nam liên kết phát hành. Có thể được sử dụng trong phụng vụ với sự hiệu đính của linh mục Rôcô Nguyễn Duy và Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, do Cố Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo Phận Sài Gòn chuẩn nhận.

Ngoài ra, còn có ấn bản dành cho các nhạc cụ như Keyboard, Guitar, Flute, Recorder, Oboe, Clarinet, Cello…được sáng tác bởi Jacques Berthier, Melchior Franck và các thầy trong cộng đoàn.

YouTube: Thầy Ghislain chia sẻ về Taizé và Cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé